Poética Lunik

Poética Lunik

Poesías siderais.

No ano 2030 a terra é volatilizada, os comandantes de sendas naves espaciais son os derradeiros humanos vivos. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, sabendo da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para compartir o máis prezado que teñen: Poemas.