Luz de faro

Luz de Faro

Falangullo onde compartir o meu sentir. Lugar onde atopar paz. Parrafadas con mulleres faro.
Por Marián Fouce.