Alicia de Galicia Falando

Alicia de Galicia Falando

Neste podcast (aínda en cueiros) falo sobre cousas que me parecen interesantes.

Agora mesmo comecei cunha sección de MÚSICA NAS PELÍCULAS. Nela analizó e comento os sons dos filmes intentando explicar a súa función ou dando a coñecer certas curiosidades.

No futuro haberá máis seccións.