A maçã da Eva

A maçã da Eva

Dúas mulleres que pasan dos corenta falan abertamente e con moita retranca de sexo e relacións afectivas.