O Malituska 283

Emitindo desde un submarino diésel a profundidade indefinida. Latitude e lonxitude descoñecidas.