Casagrande

Lois Pardo.

Neste momento vital son o papá da Lara, aínda que non renuncio a ser [e non ser] moitas outras cousas, comezando pola principal que talvez poida resumirse na ilusión de compartir os bos momentos.

En ivoox, a canle ten 2 programas: “Casagrande”, con artigos, opinións e outras comenencias que van saíndo pola xanela, con un contido máis persoal. E “MarcaOurense“, que acolle un contido máis político e de opinión.