Zona WiFi: fóra de cobertura

Podcast sobre comunicación dixital, tecnoloxía e moitas outras cousas que me pasan pola cabeza.