Nada de Opinión

Nada de Opinión

Este programa aborda todos os temas, con información, argumentos e datos para coñecer a realidade na que vivimos.