GAMESA

GAMESA (Gallega de Meditación S.A.) é unha empresa situada no Polígono das Gándaras no Porriño e que distribúe meditacións en formato podcast a todo o mundo. Meditación industrial. Meditación cun CIF. Un podcast de Francamente Cariño.